Copyright 2024 - Hospicjum Dziecięce

Zarząd:

1 Dagmara JAROSIK - PREZES ZARZĄDU

2. Tomasz Wypych - CZŁONEK ZARZĄDU

 

Rada Fundacji:

1. Elżbieta LEDECKA

2. Agata HUTYRA

3. Michał WALCZAK

4. Anna BOCHNIA

5. Agata Olszewska

 

Celami Fundacji są:

 

 1. wspieranie hospicyjnej opieki nad dziećmi, poprzez edukację
  i rozpowszechnianie idei hospicyjnej,

 2. pozyskiwanie funduszy w celu wsparcia opieki hospicyjnej nad dziećmi,

 3. pozyskiwanie funduszy dla dzieci osieroconych,

 4. działalność charytatywna polegająca na wsparciu rzeczowym i finansowym dzieci nieuleczalnie chorych ich rodzin oraz dzieci osieroconych,

 5. poprawa jakości życia dzieci nieuleczalnie chorych w terminalnym okresie choroby pozostających pod opieką hospicjum stacjonarnego oraz w warunkach domowych,

 6. organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin oraz dzieci osieroconych,

 7. organizowanie wyjazdów kolonijnych i zimowisk dla dzieci nieuleczalnie chorych i osieroconych,

 8. pomoc psychologiczna dla dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin oraz dzieci osieroconych,

 9. działalność na rzecz perinatalnej opieki hospicyjnej.

 

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 

 1. opiekę nad dziećmi wymagającymi opieki hospicyjnej,

 2. pomoc rodzinom dzieci pozostających pod opieką hospicyjną,

 3. działanie na rzecz zmiany i ulepszenia przepisów regulujących opiekę hospicyjną nad dziećmi,

 4. działanie na rzecz poprawy warunków życia dzieci nieuleczalnie chorych, dzieci osieroconych i ich rodzin,

 5. organizowanie oraz wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie opieki hospicyjnej,

 6. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji,

 7. współpraca z samorządem lokalnym w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,

 8. skupienie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk nauki, kultury i oświaty w kraju i za granicą.